Hokindeling

Elk jaar wordt gestart met een 80-tal weduwnaars, waaronder ieder jaar zeker de helft jaarlingen. Deze duiven zitten gehuisvest op een 7-tal hokken. Ook werd in 2009 gestart met een hokje duivinnen met als hoofddoel Barcelona. Voor de toekomst en opbouw van de kolonie staan een 15-tal koppels kwekers en 12 kweekboxen in. Deze brengen jaarlijks een 4-tal rondes jongen groot, ze worden hiervoor regelmatig herkoppeld.

Een zicht op de oude schuur met rechts ervoor een tuinhok.

Een zicht op de oude schuur met rechts ervoor een tuinhok.

4 kweekboxen, in totaal zijn er zo 12.

4 kweekboxen, in totaal zijn er zo 12.

Een binnenkijk in een weduwnaarshok.

Een binnenkijk in een weduwnaarshok.